Loading

 

วิเคราะห์

โลกสูญเสียอะไรจากความตกต่ำของประชาชาติมุสลิม

"หนังสือ โลกสูญเสียอะไรจากความตกต่ำของประชาชาติมุสลิม  เขียนโดยท่านซัยยิด อะบู อัลหะซัน อาลี อัล-นัดวีย์ นับเป็นหนังสือทรงคุณค่าที่สุดที่ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวเท่าที่ข้าพเจ้าเคยอ่านมานับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ... มุสลิมทุกคนซึ่งอ่านหนังสือเล่มนี้ ย่อมรู้สึกเศร้าโศกเสียใจต่อความบกพร่องของตนเองในอดีต แต่ในขณะเดียวกัน ก็สามารถปลุกเร้าวิญญาณแห่งความรู้สึกเป็นเกียรติต่อ สิ่งที่ได้รับ และวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นใฝ่หาภาวะการนำที่สูญเสียไป" (คำนิยมโดย ...

อิสลามกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เนื่องจากมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจากน้ำมือของมนุษย์ และอานุภาพการทำลายนั้นมีความรวดเร็วและรุนแรงเกินกว่าระบบธรรมชาติจะฟื้นฟูด้วยตัวเอง ดังนั้น เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมช่วยกันอนุรักษ์ และมีจิตสำนึกอย่างจริงจังก่อนที่จะส่งผลกระทบเลวร้ายไปกว่านี้

อิสลามกับสิทธิมนุษยชนในโลกปัจจุบัน

1. ความนำ
“สิทธิมนุษยชน” ได้รับการกล่าวขานอย่างกว้างขวางในยุคปัจจุบันหลังจากมนุษยชาติได้กลายเป็นเหยื่อแห่งการใช้ความรุนแรงและสงครามที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง อันนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้
ในสงครามสามก๊ก ขงเบ้งทำอุบายเผาทหารของโจโฉที่ทุ่งพกบ๋อง ตายไป 100,000 คน เมื่อประธานาธิบดี เคนเนดี แมคนามารา แมคจอร์จบันดี ตัดสินใจทำสงครามกับเวียดนามเด็กหนุ่มอเมริกันต้องตายไปถึง 50,000 คน คนเวียดนามตายไปกว่า 2 ล้านคน

ความเข้าใจระหว่างศาสนาคือแนวทางในการดับไฟใต้

มวลการสรรเสริญเป็นอภิสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พรอันประเสริฐและความศานติจงมีแด่ท่าน นบีมูฮำมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บรรดาวงศ์วานและเหล่าเศาะหาบะฮฺตลอดจนบรรดาผู้สืบทอดแนวทางของท่านจวบจนวันสิ้นโลก
อัลหัมดุลิลลาฮฺ กระผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสมาบรรยายในสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษามุสลิมเพื่อสร้างสันติภาพของสังคม ภายใต้หัวข้อ “ความเข้าใจระหว่างศาสนาคือแนวทางในการดับไฟใต้”

ข้อคิดสำหรับดาอีย์(ผู้เผยแผ่อิสลาม)

ประชาชาติมุสลิมในภาวะปัจจุบัน กำลังถูกรุมเร้าด้วยไวรัสร้ายที่อันตรายยิ่งและหนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ไวรัสดังกล่าวได้กัดกร่อนอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมและทำลายวิถีชีวิตของประชาชาติ หรืออย่างน้อยได้ก่อให้เกิดภาวะขาดความสมดุลทางบุคลิกภาพของมุสลิมทั้งด้านความคิด ร่างกายและจิตวิญญาณ

โลภไร้พรมแดน

พี่น้องอ่านถูกต้องแล้วล่ะครับ โลภไร้พรมแดน หาใช่โลกไร้พรมแดนยุคไซเบอร์แต่อย่างใดไม่ เพราะที่จะพูด ณ ที่นี้คือความโลภอันไร้พรมแดนจริงๆ ขบวนการ “แชร์ลูกโซ่” กลับมาอีกแล้วครับท่าน .... มางวดนี้เรียกว่า “แชร์ข้าวสาร” คือค้าขายข้าวสารเป็นสินค้าหลัก เริ่มดังมาจากเชียงใหม่ แล้วมาเจ๊งระเนระนาดที่ภูเก็ต สงขลา แต่ก็นึกแปลกใจ ใน 3 จังหวัดภาคใต้ยังเป็นที่นิยมและดูเหมือนกำลังระบาดอย่างหนักด้วย(น่าจะเป็นเหยื่องวดสุดท้ายสำหรับมื้อนี้เนาะ)

ค้นหาเหตุแห่งความแตกแยกของมุสลิมจากอัลกุรอาน

ท่านอุสตาส สะอีด หะวา ได้เขียนไว้ในหนังสือของท่าน ชื่อ “ญุนดุลลอฮฺ สะกอฟะตัน วะอัคลาก็อน” ไว้ตอนหนึ่งเกี่ยวสาเหตุแห่งความแตกแยกของประชาชาติอิสลาม ซึ่งผู้เขียนได้ประมวลสรุปไว้สั้นๆดังนี้
1. ละทิ้งและหันหลังให้กับสัจธรรมอิสลาม
    อัลลอฮฺตรัสว่า

(????? ???????????? ????????? ??????????? ?????? ??? ????????? ???????? ????????? ???? ??????????? ??????????) (??????? : 153 )

มุสลิมสายกลางในท่ามกลางสิ่งท้าทาย

 ในปัจจุบัน คำว่า “มุสลิมสายกลาง” มักจะถูกเอ่ยถึงจนกลายเป็นวลีฮิตทั้งจากมุสลิมและชนต่างศาสนิก และนับวันวลีนี้ถูกนำมาใช้จนเกิดความสับสน ห่างไกลจากความหมายและอัตลักษณ์ที่แท้จริง จนบางครั้งถูกแฝงไปด้วยเจตนาร้าย
คำว่า “ประชาชาติสายกลาง” โดยความหมายที่แท้จริงแล้ว ก็คือ ประชาคมที่มีดุลยภาพหรือสมดุลย์ และมีความยุติธรรมหรือเที่ยงธรรมในการเข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาอิสลาม ตลอดจนมีความสมดุลย์และเที่ยงธรรมในการดิ้นรนต่อสู้หรือทำงานเพื่อเชิดชูพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา

ทฤษฎีตัดเส้นเลือดและน้ำหล่อเลี้ยงมุสลิมให้เหี่ยวเฉาตาย

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ที่ไม่หวังดีต่ออิสลามนั้น โดยเฉพาะจากโลกตะวันตกและบรรดาผู้ที่กำลังจะสูญเสียผลประโยชน์เมื่อประชาคมมุสลิมตื่นตัวและฟื้นตัว กำลังแสวงหาความพยายามหา หนทางและความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการทำสงครามกับอิสลามและประชาชาติ ซึ่งสื่อที่สำคัญและทรงอิทธิพลในโลก อันได้แก่ สื่อการเรียนการสอน สื่อสารสนเทศและวัฒนธรรมของโลกตะวันตกมีบทบาทและเป็นอาวุธสำคัญในการทำลายอิสลาม ในยุคปัจจุบัน

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).