Loading

 

ตัรบิยะฮฺ

พัฒนาการของวัยรุ่น

วัยรุ่น คือ ช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของแต่ละคน อันเนื่องมาจากการปรับตัวที่สมบูรณ์ของพัฒนาการทางด้านร่างกาย เพศภาวะ สติปัญญา และอารมณ์ เป็นช่วงวัยที่บรรลุศาสนภาวะ และมีความใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่
ในด้านจิตวิทยา วัยรุ่น คือช่วงวัยที่เริ่มตั้งแต่การบรรลุเพศภาวะ(เช่น มีอาการฝันเปียกในเด็กผู้ชาย การเริ่มมีประจำเดือนในเด็กผู้หญิง) ไปจนถึงช่วงการเจริญเติบโตของกลไกทางเพศอย่างสมบูรณ์

เลือกโรงเรียน เลือกครู ให้แก่ลูกด้วยมุมมองของอิสลาม

ในระยะนี้ เป็นช่วงที่บรรดาผู้ปกครองเด็กบางคนกำลังปวดหัวและพะวงในเรื่องของการเลือก โรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยให้แก่ลูก ซึ่งจะต้องเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งแน่นอน ผู้ปกครองทุกคนต่างหวังอยากให้ลูกได้ศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาที่ดีๆ มีคุณภาพ เมื่อจบออกมาก็จะเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคง เจริญก้าวหน้าในชีวิต

สัญญาณลูกเนรคุณ

 1.  ทำให้พ่อแม่เสียใจหรือเสียน้ำตาเนื่องจากคำพูด การกระทำหรือพฤติกรรมของเรา

 2.  ตะคอก  ทะเลาะวิวาทหรือขึ้นเสียงต่อหน้าพ่อแม่

 3.  กล่าวคำว่า “อุฟ” ดื้อหรือไม่ทำตามคำสั่งใช้ของพ่อแม่

ทำความผิดบาป(มะศิยะฮฺ)เป็นอาจิณเกิดผลร้ายต่อชีวิตอย่างไร?

ดร.อาอิฎ อัล-ก็อรนีย์ ได้เขียนไว้หนังสือ อันโด่งดังในโลกมุสลิมปัจจุบันชื่อ “LA TAHZAN” (อย่าเสียใจ) และมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับผลร้ายของการทำมะอฺซียาต (การละเมิดบัญญัติของอิสลาม) ดังนี้

        1.ความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลาจะถูกกั้นหรือตัดขาด

บทบาทของพ่อในอิสลาม

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงปกป้องตัวของสูเจ้าและครอบครัวของสูเจ้าให้พ้นจากไฟนรก ซึ่งเชื้อเพลิงของมันนั้นคือมนุษย์และหิน” (อัตตะฮฺรีม 6)

คำว่า “พ่อ” เราทุกคนเคยใช้ในการเรียกผู้บังเกิดเกล้า ผู้ที่เลี้ยงดูเรา ผู้ที่คอยเฝ้าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเรา งานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งจากอีกลหลาย ๆ ชิ้นงานที่พ่อได้ทำให้เรา

คำสั่งเสีย 20 ประการ

ด้วยทางเว็บอี-ดาอียะห์เห็นว่า คำสั่งเสีย 20 ประการ ของอธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลาเนื่องในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2006 วันที่ 7 ญุมาดัลอูลา 1427 H. (4/6/2006) เป็นคำสั่งเสียที่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์ที่ควรค่าแก่การนำมาไตร่ตรองและยึดมั่นปฏิบัติในชีวิตจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาปัญญาชนและนักศึกษา ดังนั้น จึงใคร่ขอนำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านทุกคนได้รับประโยชน์และเผยแพร่สู่ชุมชนและพวกพ้องต่อไป

สัญญาณลูกเนรคุณ

1. ทำให้พ่อแม่เสียใจหรือเสียน้ำตาเนื่องจากคำพูด การกระทำหรือพฤติกรรมของเรา
2. ตะคอก ทะเลาะวิวาทหรือขึ้นเสียงต่อหน้าพ่อแม่
3. กล่าวคำว่า “อุฟ” ดื้อหรือไม่ทำตามคำสั่งใช้ของพ่อแม่
4. หน้าบูดบึ้ง ขมวดคิ้ว แสดงความไม่พอใจพ่อแม่
5. มองพ่อแม่ด้วยหางตา หรือมองด้วยสายตาแสดงความไม่พอใจ

พัฒนาการของวัยทารก

วัยทารก (มัรฺหะละฮฺ อัร-เราะฎออฺ)

วัยทารกคือช่วงวัยที่เด็กกินนมแม่เป็นอาหารหลัก เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เกิดไปจนถึงช่วงปลายของขวบปีที่สอง นั่นคือมีระยะเวลาทั้งหมดสองปีโดยประมาณ อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

(??????????????? ?????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?????? ??????? ???? ??????? ????????????)  ?????? : 233

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).